Aankondiging van een opdracht

Scheppers kleuterschool - uitbreidingcapaciteit

Scheppers kleuterschool - uitbreiding capaciteit

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scheppers-Mechelen VZW
Postadres
Melaan 16, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Cindy De Lange

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen

Vakbekwaamheid

Zie administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!