Scheppers-Mechelen VZW
Aankondiging van een opdracht

Scheppers kleuterschool - uitbreidingcapaciteit

Scheppers kleuterschool - uitbreiding capaciteit

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scheppers-Mechelen VZW
Postadres
Melaan 16, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Cindy De Lange

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen

Vakbekwaamheid

Zie administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D