WoninGent cvba-so
Aankondiging van een opdracht

afwerken van de renovatie van 8 huurwoningen, lot 1: afbraak- en ruwbouwwerken, afwerkingen, m.u.v. alles wat in de andere loten voorzien is

Afwerken van de renovatie van 8 huurwoningen

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
17-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WoninGent cvba-so
Postadres
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Dienst Projectontwikkeling
Ter attentie van
Jannick Vandooren

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 339381.12 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgens bestek.

Economische en financiële draagkracht

Volgens bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning categorie D, klasse 3