NMBS, Directie Stations - Area Noord West
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot kandidatuurstelling 60/03/16/00341 Station Ternat: herinrichten goederenloods tot fietsenstalling.

De opdracht omvat het verbouwen van de voormalige goederenloods tot fietsenstalling. Hiertoe wordt de goederenloods ingericht in twee bouwlagen. De onderste bouwlaag bevindt zich half ondergronds en wordt ontsloten via 2 nieuwe toegangshellingen. De bovenste bouwlaag wordt ontsloten via 2 nieuwe toegangsbruggen. De nieuwe fietsenstalling biedt plaats aan ca. 270 fietsen en 10 bromfietsen.

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45213320 - Gebouwen in verband met vervoer per spoor
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS, Directie Stations - Area Noord West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Nikolaas Baele
Ter attentie van
dhr.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1)Vennootschap of THV, met de vermelding welke aannemer die aangeduid wordt om de THV te vertegenwoordigen.
2) De kandidaat (en elk lid van de THV) voegt bij zijn kandidatuur een attest afgeleverd door FOD Financiën waaruit blijkt dat de handelsvennoot voldoet aan de fiscale verplichtingen ten aanzien van deze laatste of een evenwaardig document volgens de wettelijke reglementering van het land waar de firma gevestigd is conform art. 68 van het KB van 16/07/2012 aangaande de overeenkomst bij de opdrachten speciale sectoren.
3) Door deelname aan de aanbestedingsprocedure getuigt de kandidaat dat hij zich niet bevindt in een geval van uitsluiting conform art. 66 van het KB van 16/07/2012 aangaande de overeenkomst bij de opdrachten speciale sectoren.
4) De kandidaat (en elk lid van de THV) zal moeten in regel zijn met RSZ. Er zal ook bij de inschrijving of kandidatuurstelling een origineel RSZ-attest bijgevoegd worden, die bewijst dat verplichte bijdragen in regel zijn, of een eenzelvig document van de nationale wetgeving van het land waar de aanneming is gevestigd conform art. 67 van het KB van 16/07/2012 aangaande de overeenkomst bij de opdrachten speciale sectoren.
5) Certificaat waaruit blijkt dat de kandidaat beschikt over een gecertificeerd veiligheidsbeheersysteem (VCA…)

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet voldoen aan de vereisten van de erkenning van de aannemers categorie D klasse 4 of hoger.