Aankondiging van een opdracht

het bouwen van een vervangingsnieuwbouw voor de bijzondere Jeugdbijstand - Leefgroepen en centraal gebouw - lot sanitair

vervangingsnieuwbouw voor de Bijzondere Jeugdbijstand -Leefgroepen en centraal gebouw lot sanitair

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Buro II & Archi+i cvba cvba
Postadres
J. Jordaensstraat, 18a, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Broos Elke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

zie aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

zie aanbestedingsdossier

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: D16

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!