Lo-Reninge
Aankondiging van een opdracht

Bouwen lokalen tekenacademie en speelpleinwerking.

Bouwen van lokalen tekenacademie en speelpleinwerking, Ieperstraat 12, 8647 Lo-Reninge.

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Lo-Reninge
Postadres
Markt 11, 8647 Lo-Reninge, BE
Contactpunt(en)
Stadsbestuur Lo-Reninge
Ter attentie van
Dirk Ackerman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform administratieve bepalingen van het bestek.

Economische en financiële draagkracht

Conform administratieve bepalingen van het bestek.

Vakbekwaamheid

Conform administratieve bepalingen van het bestek.