Infrabel - Directie Build
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TR106307: GEN Lijnen 50A en 50C. Gemeenten Dilbeek en Ternat: Diverse restwerken

De opdracht omvat resterende omgevingswerken rond de L50A en L50C op het grondgebied van het Vlaams Gewest (gemeenten Dilbeek en Ternat):
• Herstellen afwatering Herdebeekstraat
• Aanpassen leuningen loopbrug bij bogen Pedeviaduct en toegangsladders tot loopbrug
• Taludbekleding bestaande uit betonklinkers van KW45 (ONB Assesteenweg)
• Leveren en plaatsen geprefabriceerde diensttrappen en leuningen
• Plaatsen veiligheidsvoorzieningen: borgingspunten en levenslijn
• Aansluiting fietspad aan de Ninoofsesteenweg
• Herstelling wegeninfrastructuur: affrezen asfaltverharding en herasfalteren, …
• Afwerking wegeninfrastructuur: tractorsluizen, vangrails, …
• Wegname tijdelijke 36 kV-kabel t.h.v. TOS
• Verlichting technische lokalen Pedeviaduct
• Nazicht en herstellen van poorten en afsluitingen
• (Ver)plaatsen van afsluitingen
• Omgevingswerken onder Pedeviaduct
• Afwerking groene geluidsschermen met koudasfalt, kunstgras en/of klimop
• Beplantingen
• Diverse werken

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Plaats:
In plaats van
Infrabel, Directie Infrastructuur I-AM - Area NW, (zaal Thalys), Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent
Te lezen
Infrabel, Directie Infrastructuur I-AM - Area NW, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of beschrijvende document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
In plaats van
30-10-2015 10:30
Te lezen
10-11-2015 11:15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
30-10-2015 10:30
Te lezen
10-11-2015 11:15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
30-10-2015 10:30
Te lezen
10-11-2015 11:15