Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Proces-verbaal van opening van de offertes

Project 21.981/1 (0887-043) - Kortenaken, KWZI Kersbeek-Miskom

Publicatiedatum
26-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-21981lot1-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Deckx Algemene Ondernemingen NV

Mols Contractors nv

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Peter Gillis
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375540
Datum van aanmaak
15/05/2020 09:12:00

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Deckx Algemene Ondernemingen NV
KBO-nummer
0434.556.832
Postadres
Goormansdijk 15
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14387600
Fax
+32 14387607
Hoofdadres
-
Prijs
1.987.438,02 euro
Aantal documenten
9
Documenten
01 Deckx 21981-1 Inschrijvingsbiljet.pdf, 02 Deckx 21981-1 meetstaat.pdf, 02 Deckx 21981-1 meetstaat.xlsm, 03 Deckx 21981-1 Volmacht.pdf, 04 Deckx 21981-1 VGP.pdf, 05 Deckx 21981-1 VCA.pdf, 06 Deckx 21981-1 Verklaring minimumlonen.pdf, 07 Deckx 21981-1 Nota TWB.pdf, 08 Deckx 21981-1 Selectiecriteria.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Mols Contractors nv
KBO-nummer
0405.791.778
Postadres
Hoge Mauw 580
Postcode
2370
Plaats
Arendonk
Land
BE
Telefoon
+32 14689922
Fax
+32 14671156
Hoofdadres
-
Prijs
1.970.927,59 euro
Aantal documenten
10
Documenten
1. Inschrijvingsbiljet.pdf, 2. Meetstaat in Excel en PDF.pdf, 2.1 Meetstaat in excel.xls, 3. Volmachten.pdf, 4. Veiligheids- en gezondheidsplan.pdf, 5. VCA certificaat.pdf, 6. Verklaring minimumloon.pdf, 7. Terechtwijzend bericht.pdf, 8. Documenten die vereist zijn voor de controle uitsluitingsgronden.pdf, 9. Andere.pdf
Algemene opmerkingen
-