Belfius Bank N.V.
Aankondiging van een gegunde opdracht

L740/P1

L740 - OCMW Menen : Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum CERES (90 bedden + 3 kortverblijven)

Perceel 1 : Wind-waterdichte ruwbouw, natte afwerkingen, omgevingsaanleg + pilotage

OPEN AANBESTEDING

Uitvoeringstermijn : 3 fasen, telkens gekoppeld aan dwingende tussentermijn :

- fase 1 : 730 kalenderdagen

- fase verhuis, na PV ingebruikname fase 1 : 90 kalenderdagen

- fase 2 : 550 kalenderdagen (afbraak en bouw laatste deel)

Publicatiedatum
19-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
45236000 - Aanbrengen van verharding
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belfius Bank N.V.
Postadres
Pachecolaan 44, 1000 BRUSSEL, BE
Ter attentie van
Jan Bauwens (Senior Projectmanager-Projectmanagement & Support)

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

5701707.85 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Gabecon N.V.
Postadres
Kasteelstraat 9, 8980 Geluveld
Titel
Wind- en waterdichte ruwbouw, natte afwerkingen, omgevingsaanleg + pilotage
Waarde
5701707.85 EUR