Stad Ronse
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Wegen- en rioleringswerken Groeneweg en deel Fiertelmeers

Wegen- en rioleringswerken Groeneweg en deel Fiertelmeers

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Ronse
Postadres
Grote Markt 12, 9600 Ronse, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Katrien Thoré

Overige nadere inlichtingen

Datum : 26/1/2017
Tijdstip : 11:15
Afdeling IV : PROCEDURE
IV.3.4
IV.3.8