Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Aankondiging van een opdracht

16EF/2015/37 - Sanering garage 't Sas

16EF/2015/37 - Uitvoeren bodemsanering Garage 't Sas

Publicatiedatum
22-10-2015
Deadline
30-11-2015 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45111100 - Sloopwerkzaamheden
45112340 - Bodemsanering
45112400 - Graafwerkzaamheden
45112600 - Uitgraven en opvullen
45262310 - Betonwerk van gewapend beton
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
ing. Stephanie Beyen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: G