Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

KORTRIJK - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - aanleg van elektriciteit

KORTRIJK - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - aanleg van elektriciteit

Datum van verzending van deze aankondiging
11-06-2019
Publicatiedatum
11-06-2019
Deadline
11-07-2019
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Claerhout
Telefoon
+32 474373048
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344049