MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Aankondiging van een opdracht

Meerjarige opdracht van werken (2017-2020) voor het onderhoud van het WAN- en LAN-netwerk (optische vezels en galvanische kabels) van Defensie

Meerjarige opdracht van werken (2017-2020) voor het onderhoud van het WAN- en LAN-netwerk (optische vezels en galvanische kabels) van Defensie

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
De Baer Mathieu Frans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Erkenning: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Ondercategorie C6 en Categorie S of Ondercategorie S1