Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Onderhouds- en herstellingswerken aan de gewestwegen in de provincie Limburg – 4 percelen: West-Limburg, Oost-Limburg, Zuid-Limburg en Centraal-Limburg

Onderhouds- en herstellingswerken aan de gewestwegen in de provincie Limburg – 4 percelen:
West-Limburg, Oost-Limburg, Zuid-Limburg en Centraal-Limburg

Publicatiedatum
22-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
26-10-2015 11:30
Te lezen
04-11-2015 11:45
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
26-10-2015 11:30
Te lezen
04-11-2015 11:45
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
26-10-2015 11:30
Te lezen
04-11-2015 11:45