Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 23.319/1 (0038) - Hamme, vervanging SWA pompen RWZI Hamme

Project 23.319/1 (0038) - Hamme, vervanging SWA pompen RWZI Hamme
Het project omvat de vervanging van de SWA pompen inclusief leidingswerk; elektrische bekabeling, nieuw ALSB en gedeeltelijke bouwkundige renovatie van de druktoren.

Publicatiedatum
07-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek en meetstaat.