vzw Palaestra
Aankondiging van een opdracht

Herconditioneren en verbouwen van bestaand internaat, Hauwerstraat te Brugge - perceel 4 : lift

Herconditioneren en verbouwen van bestaand internaat, Hauwerstraat te Brugge
PERCEEL 4 : LIFT

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45313100 - Installeren van liften
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Palaestra
Postadres
Magdalenastraat 30, 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Studiebureau r. boydens nv
Ter attentie van
Dekorte Conny

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: N1