Woonhaven Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

project LUCA 2

nieuwbouw van 118 appartementen met ondergrondse parking na volledige afbraak van de bestaande gebouwen en infrastructuur te Antwerpen-Luchtbal, Noorderlaan 200-220, Manchesterlaan 5-9 en Canadalaan 201-223.

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Postadres
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer dienst projecten

Overige nadere inlichtingen

Er werden documenten toegevoegd aan het dossier