Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Aanleg speelzone Kwadeveldenplein

Aanleg speelzone Kwadeveldenplein

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van der Taelen Marina Germaine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-