Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Aankondiging van een opdracht

N73: ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid in de stad Bree: 't Hasseltkiezel, Bosstraat, 't Hasselt en Processieweg

N73: ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid in de stad Bree: 't Hasseltkiezel, Bosstraat, 't Hasselt en Processieweg

Publicatiedatum
23-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 11:45
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C