Kamer van volksvertegenwoordigers, College van quaestoren
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

KVV/12BAT26 - Werken Forum II + III

Deze opdracht betreft de inrichting van CASCO-ruimtes in een recent kantoorgebouw en de volledige renovatie van een aangrenzend historisch gebouw in het centrum van Brussel.
In het kantoorgebouw werden de CASCO-ruimtes voorzien voor de inrichting van :
- zes vergaderzalen in amfitheatervorm met een totale oppervlakte van 2.460 m²;
- een drukkerij op een oppervlakte van 1.420 m²,
- een Tier III datacenter met een oppervlakte van 320 m².
Het aangrenzende gebouw, met een totale oppervlakte van 9.000 m² (ondergrondse verdiepingen inbegrepen) moet volledig gerenoveerd worden (asbestverwijdering, partiële afbraak, partiële reconstructie, renovatie van de dakbedekking en de gevels, volledige vervanging van de technische installaties, binneninrichting en afwerking) met het oog op het inrichten van:
- kantoren;
- een directierestaurant;
- een bezoekerscentrum met projectiezalen;
- technische lokalen en archieven.
De twee gebouwen worden op elke verdieping met elkaar verbonden.

Publicatiedatum
12-02-2014
Opdrachtcodes (CPV)
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
45216114 - Gebouwen voor parlements- en openbare vergaderingen
45212421 - Bouwen van restaurant
45213252 - Bouwen van werkplaatsen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45330000 - Loodgieterswerk
45261000 - Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
45262660 - Verwijderen van asbest
45400000 - Afwerking van gebouwen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kamer van volksvertegenwoordigers, College van quaestoren
Postadres
Paleis der Natie, 1008 Brussel, BE
Contactpunt(en)
dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur
Ter attentie van
de heer Luc Slimbrouck

Overige nadere inlichtingen

De documenten "VII.04.f – Rectification C" en "VII.04.n – Rectificatie C" vervangen de documenten "VII.04.f – Rectification B" en " VII.04.n – Rectificatie B". Ze bevatten meer bepaald een gewijzigd schema m.b.t. de luchtgroepen in Forum III.
De documenten "VII.05.f – Rectification C" en "VII.05.n – Rectificatie C" vervangen de documenten "VII.05.f - Rectification B" en "VII.05.n – Rectificatie B". Ze bevatten meer bepaald wijzigingen in de samenvattende opmetingen HVAC Forum II & III.