Infrabel - Area Gent
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/52/3/14/020 - Arrondissement 31 - Spoorwerken - Diverse vernieuwingen en vervanging van materialen

De aanneming omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de opmetingsstaat gevoegd bij dit bestek en de diverse aanbestedingsbescheiden waarnaar verwezen wordt.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
-vervangen gebrekkige elementen in de sporen en spoortoestellen;
-uitvoeren van supplementaire bewerkingen bij de vervanging van spoorelementen en/of toebehoren;
-herzieningswerken in de betrokken sporen en spoortoestellen;
-onderstoppen, nivelleren en richten en herprofileren van de betrokken sporen en spoortoestellen;
-lossen en verwerken van bijkomende ballast in deze sporen;
-in goede staat van bereidbaarheid houden van de bewerkte sporen en spoortoestellen tot op de dag van vaststelling van goede uitvoering;
-wegeniswerken, beddingswerken;
-opbraak van sporen en spoortoestellen (spoorvereenvoudigingen);
-beperkte aanleg van sporen en spoortoestellen;
-afwerken van dienstpaden;
-opbraak, aanleg en verbeteren van kabelsleuven;
-regelen van de spanningen in de spoorstaven en de spoortoestellen
-uitvoeren van aluminothermische lassen
-leveren en plaatsen van een geotextiel
- verhandelen van spoormaterialen
- ter beschikking stellen van hydraulische kraan met bestuurder
- ter beschikking stellen van vrachtwagen met bestuurder
- ter beschikking stellen van gekwalificeerd spoorwegarbeiders
- leveren en plaatsen van wachtbuizen
-…

Publicatiedatum
19-09-2014
Deadline
29-10-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234116 - Leggen van sporen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area Gent
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Clauw Katrien

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Klasse: 4 of hoger, Categorie: H