Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

oproep tot kandidaatstelling

Meerjarige overeenkomst (2017-2020) van diensten tegen prijslijst betreffende het onderhoud van het commando- en logistiek steunschip A960 GODETIA van de Marinecomponent van de Belgische Defensie.

Publicatiedatum
26-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
50640000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen
34510000 - Schepen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-N/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Varend Materieel - Ondersectie Verwerving
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Bosmans Sabrina