Exilab NV
Aankondiging van een opdracht

Ontkoppeling Labo SR4

Ontkoppeling labo SR4.
Uitvoeren van ruwbouw en HVAC werken m.b.t. de ontkoppeling van labo's in de Sint-Rochusstraat 4, 2000 Antwerpen, zodat deze zelfstandig kunnen opereren.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Ruwbouw" (Ruwbouwwerken m.b.t. ontkoppeling BSL3 labo's gelegen in de Sint-Rochusstraat 4, 2000 Antwerpen)
Perceel 2 "Automatische regeling" (Aankoop en implementatie van een gebouwwachtsysteem m.b.t. ontkoppeling BSL3 labo's gelegen in de Sint-Rochusstraat 4, 2000 Antwerpen)
Perceel 3 "HVAC" (HVAC werken m.b.t. ontkoppeling BSL3 labo's gelegen in de Sint-Rochusstraat 4, 2000 Antwerpen)

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Exilab NV
Postadres
Noordersingel 19, 2140 Borgerhout, BE
Contactpunt(en)
Brent Seeuws

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D1
Perceel 2 en 3: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D18