Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Hasselt FAC, Draaideurautomaat inkom gehandicapten

Hasselt FAC, Draaideurautomaat inkom gehandicapten

Datum van verzending van deze aankondiging
31-08-2017
Publicatiedatum
31-08-2017
Deadline
14-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45421131 - Plaatsen van deuren

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Edwig Fransen
Telefoon
+32 11771827
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283999