Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 101384 - GEN portieken : levering en aanleg van bovenleidings- en signalisatieportieken op lijn 161

De werken van deze opdracht omvatten hoofdzakelijk:

- Het plaatsen van bovenleidings- en signalisatieportieken, met onder andere het voorbereiden van de verschillende dragers voor de portieken, het uitvoeren van de funderingen, de fabricatie, het vervoer en de plaatsing van de portieken;

- Het verstevigen van bestaande GEN portieken;

- Het herpenduleren van de bovenleiding op de GEN portieken;

- De afbraak van bestaande bovenleidingsportieken;

- Het verplaatsen van de optische vezelkabel.


Datum van verzending van deze aankondiging
16-08-2017
Publicatiedatum
16-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
BE31 - Prov. Brabant Wallon
Opdrachtcodes (CPV)
45223110 - Installeren van metalen constructies
45234160 - Maken van bovenleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
9660469.22 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
THV Besix-West Construct 'GEN Portieken' , Siemenslaan 13, 8020 Oostkamp, BELGIQUE-BELGIË