Afdeling Zeeschelde
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Rupel R.O. te Terhagen, Rumst, aanpassing van de toegangshelling en de aanmeerpalen steiger Wienerberger.

Rupel R.O. te Terhagen, Rumst Aanpassing van de toegangshelling en de aanmeerpalen steiger Wienerberger

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45244200 - Havensteigers
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Roeland Notelé

Overige nadere inlichtingen

16EI/16/20: Terechtwijzend bericht 1
De beschrijving van de opdracht onder “A. Algemene informatie” wordt gewijzigd:
Het verwijderen van de oude toegangshelling is geen onderdeel van de werken. Na de werken zullen zowel de huidige als de nieuwe toegang behouden blijven.
Enkele posten van de meetstaat worden gewijzigd. De gewijzigde meetstaat is toegevoegd als bijlage bij dit terechtwijzend bericht.
Onder HFDST 4: voorbereidende werken wordt een post toegevoegd
post 3: uittrekken van de funderingspalen diam. 508mm e=12 mm zoals aangeduid op plan C4-9627_A05 en in post 4.1.1.2.20.b. De funderingspalen worden eigendom van de aannemer.
Daardoor krijgen de posten van de voorgaande meetstaat een andere nummering.
De eenheid van de posten 21 tot 25 (in de nieuwe meetstaat) mbt het betonstaal wordt gewijzigd in kg.