Proces-verbaal van opening van de offertes

Mechelen – FOD Justitie – Isoleren en renoveren platte daken

Publicatiedatum
23-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45261410 - Dakisolatiewerkzaamheden
45261420 - Waterdicht maken
45331210 - Installeren van ventilatiesystemen

1. Overzicht

Referentienummer

VRN-2017-110211-HADE-467A-H-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

EGD NV

NV Bouwwerken De Raedt Ivan

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230053
Fax
-
E-mail
wouter.pereboom@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.regiedergebouwen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287680
Datum van aanmaak
09/10/2017 15:54:54
Verantwoordelijke
Thierry Jacques Van Gucht, Christel DE RIDDER, Joëlle Marcelle Chantry, Julie De Brakeleer, Debby Françoise Van der Velden, Wouter Pereboom, Tiffany Wouters, Karlien D'haese
Bijzitter
Ingrid Roberta Van Beneden, Ilse Ann Bierinckx, Liesbeth Maria Melis, Rudi Cesar Belleter, Carolien Mireille Smolders, Maarten Audenaert, Roel Houben, Saskia Isabella De Ryck, Tom Schillemans, Godfried Van den Eynden, Hans Depuydt, Lorenzo Vandormael

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
EGD NV
KBO-nummer
0470.168.205
Postadres
Toekomststraat 10 D
Postcode
3560
Plaats
LUMMEN
Land
BE
Telefoon
+32 11437025
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
€ 106.996,23 incl. BTW
Ondertekenaar
Marcel Eyckens (Signature)
Aantal documenten
2
Documenten
Offerte en Meetstaat.pdf, Bijlagen-attesten.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
NV Bouwwerken De Raedt Ivan
KBO-nummer
0474.288.230
Postadres
Textielstraat 5
Postcode
9240
Plaats
Zele
Land
BE
Telefoon
+32 52424218
Fax
+32 52423391
Hoofdadres
www.nvderaedtivan.be
Perceel nr.
0
Prijs
€ 91.258,89 incl. BTW
Ondertekenaar
Ivan De Raedt (Signature)
Aantal documenten
5
Ondertekenaar
Ivan De Raedt (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
VOF17-0401 Offerte bijlagen.pdf, VOF17-0401 Offerteformulier deel 1.pdf, VOF17-0401 Offerteformulier deel 2.pdf, VOF17-0401 Offerteformulier deel 3.pdf, VOF17-0401 Mechelen bijlage5_samenvattende_meetstaat.xlsx, VOF17-0401 Offerte bijlagen.pdf, VOF17-0401 Offerteformulier deel 1.pdf, VOF17-0401 Offerteformulier deel 2.pdf, VOF17-0401 Offerteformulier deel 3.pdf
Algemene opmerkingen
-