Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Heraanleg speelplaats basisschool De Dames

Heraanleg speelplaats basisschool De Dames

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen
Postadres
Otto Veniusstraat 22, 2000 Antwerpen, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie besteksvoorwaarden

Economische en financiële draagkracht

zie besteksvoorwaarden

Vakbekwaamheid

zie besteksvoorwaarden

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2 of hoger (naargelang inschrijvingsbedrag)
Categorie: C