Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Diverse KWS herstellingen in de provincie Antwerpen - district Vosselaar

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Het insnijden van de bitumineuze verharding
- Het frezen van asfaltverharding (toplaag en/of onderlagen)
- Het aanbrengen van één of meerdere onderlagen
- Het aanbrengen van betonnen verharding voor fietspaden
- Het aanbrengen van een toplaag
- Het aanbrengen van verf, thermoplastische en/of voorgevormde markeringen
- Werfsignalisatie 1ste, 2de en 6de categorie
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
08-10-2015
Deadline
19-11-2015 om 11:15
Opdrachtcodes (CPV)
45233142 - Herstellen van wegen
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Fransen Danielle

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A