Antea Belgium
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichting Hoogstraat

Herinrichting Hoogstraat
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …
- Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
- Aanleggen van rijbaanverharding in printbeton
- Aanleggen van fietspaden in betonverharding
- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
08-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antea Belgium
Postadres
Kempische Steenweg 293 bus 32, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Marjan Willekens

Overige nadere inlichtingen

Post 233 - asfalt type SMA-C2
Post 340 - hoeveelheid 2.470m
Post 341 - hoeveelheid 2.470m
Post 358 - hoeveelheid 320m