Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichting Hoogstraat

Herinrichting Hoogstraat
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …
- Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
- Aanleggen van rijbaanverharding in printbeton
- Aanleggen van fietspaden in betonverharding
- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
08-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antea Belgium
Postadres
Kempische Steenweg 293 bus 32, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Marjan Willekens

Overige nadere inlichtingen

Post 233 - asfalt type SMA-C2
Post 340 - hoeveelheid 2.470m
Post 341 - hoeveelheid 2.470m
Post 358 - hoeveelheid 320m

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!