Aankondiging van een opdracht

Travaux de remplacement de portes de garages métalliques par des portes de garages sectionnelles motorisées dans des logements de l'OCASC à Bourdon

Werken
Publicatie datum
05-04-2017
Deadline
27-04-2017 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense | 1120 Neder-Over-Heembeek, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221240 - Garagedeuren
45421148 - Plaatsen van poorten
Korte inhoud
Travaux de remplacement de portes de garages métalliques par des portes de garages sectionnelles motorisées dans des logements de l'OCASC à Bourdon
POUR DETAILS VOIR CAHIER DES CHARGES
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing