Aankondiging van een opdracht

Vervangen van de metalen garagepoorten naar geautomatiseerde sectionale garagepoorten in logementen van de CDSCA te Bourdon

Werken
Publicatie datum
05-04-2017
Deadline
27-04-2017 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie | 1120 Neder-Over-Heembeek, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221240 - Garagedeuren
45421148 - Plaatsen van poorten
Korte inhoud
Vervangen van de metalen garagepoorten naar geautomatiseerde sectionale garagepoorten in logementen van de CDSCA te Bourdon
VOOR DETAILS ZIE BESTEK
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing