Scholengroep Sint-Rembert vzw
Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding en verbouwing schoolgebouw - Spes Nostra Instituut - perceel centrale verwarming - ventilatie en sanitair

Uitbreiding en verbouwing schoolgebouw Spes Nostra Instituut - perceel Centrale verwarming - Ventilatie en Sanitair

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Postadres
Bruggestraat 23, 8820 Torhout, BE
Ter attentie van
Dhr. Stijn Devos

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

RSZ-attest 3de kwartaal 2016
Fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten volgens art. 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D16, D17, D18