Pidpa
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het aanleggen en/of vernieuwen van distributieleidingen in de Provincie Antwerpen (Regio Oost) met materialen van aannemer 2018 - 2021

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-12-2017
Publicatiedatum
16-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
E-mail
overheidsopdrac[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
16365259.50 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
THV C.D.R.J. , 't Vlot 1, 2280 GROBBENDONK, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
4792238.85 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
THV AQUAENERGIA - WAGRO - IGM , Genebroekstraat 101, 3581 nvt, BELGIQUE-BELGIË