Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op hoofdwegen, primaire, secundaire en lokale wegen in de provincie Limburg, district Centraal-Limburg

Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op hoofdwegen, primaire, secundaire en lokale wegen in de provincie Limburg, district Centraal-Limburg

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Trafiroad
Postadres
Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren
Titel
Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op primaire, secundaire en lokale wegen in de provincie Limburg, District Centraal-Limburg
Waarde
463191.11 EUR