WoninGent cvba-so
Aankondiging van een opdracht

Site Hogeweg - 4150/2012/0315/03 (2016-042)

Nieuwbouw van 30 huurappartementen waarvan 8 aangepast voor levenslang wonen met half ondergrondse parking te 9040 Sint-Amandsberg

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211340 - Bouwen van meergezinswoningen
45210000 - Bouwen van gebouwen
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WoninGent cvba-so
Postadres
Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 4374728.15 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: D