Scholengroep 1 Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

omvormen van een magazijn tot atelier met berging

Omvormen van een magazijn tot atelier met bergruimte

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep 1 Antwerpen
Postadres
Thonetlaan 106, 2050 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Celis Sarah

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D