Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Project Fonsny/Verhaegen

?De plaatsen die het meest betrokken zijn, zijn Fonsnylaan, Théodore Verhaegenstraat, Koningslaan, enz.
?Levering en constructie van de bovenleidingsuitrustingen:
- Levering van alle materialen voor bovenleidingsuitrustingen volgens onze normen en het projectplan, met
uitzondering van de rijdraad, sectie-isolatoren en naspanningssystemen die door MIVB zullen geleverd
worden. De geleverde materialen moeten van dezelfde kenmerken zijn, identiek of lijkend op de
materialen die in onze normen staan;
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen, met levering van materialen;
- Trekken van de rijdraden met de bijbehorende werken;
- Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen;
- Demonteren van een speciale muurvaststelling (half paal op brug) en herstelling van deze zone met naturel stenen.
?Planning: zie in het bestek
?Het aantal voorziene werkdagen voor de uitvoering van dit opdracht: 15 dagen en 40 nachten.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
21-02-2017 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234160 - Maken van bovenleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Sukru Togmat

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zullen gespecificeerd worden in het bestek

Economische en financiële draagkracht

Zullen gespecificeerd worden in het bestek

Vakbekwaamheid

Zullen gespecificeerd worden in het bestek