Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Project Fonsny/Verhaegen

?De plaatsen die het meest betrokken zijn, zijn Fonsnylaan, Théodore Verhaegenstraat, Koningslaan, enz.
?Levering en constructie van de bovenleidingsuitrustingen:
- Levering van alle materialen voor bovenleidingsuitrustingen volgens onze normen en het projectplan, met
uitzondering van de rijdraad, sectie-isolatoren en naspanningssystemen die door MIVB zullen geleverd
worden. De geleverde materialen moeten van dezelfde kenmerken zijn, identiek of lijkend op de
materialen die in onze normen staan;
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen, met levering van materialen;
- Trekken van de rijdraden met de bijbehorende werken;
- Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen;
- Demonteren van een speciale muurvaststelling (half paal op brug) en herstelling van deze zone met naturel stenen.
?Planning: zie in het bestek
?Het aantal voorziene werkdagen voor de uitvoering van dit opdracht: 15 dagen en 40 nachten.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
21-02-2017 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234160 - Maken van bovenleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Sukru Togmat

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zullen gespecificeerd worden in het bestek

Economische en financiële draagkracht

Zullen gespecificeerd worden in het bestek

Vakbekwaamheid

Zullen gespecificeerd worden in het bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!