Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

OOSTENDE - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellen geïsoleerde regenwaterafvoer in garage.

OOSTENDE - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellen geïsoleerde regenwaterafvoer in garage.

Datum van verzending van deze aankondiging
25-08-2017
Publicatiedatum
25-08-2017
Deadline
07-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Desender Andy
Telefoon
+32 50441841
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283441