Vooraankondiging

MDN/55: Inzet van botsabsorbeerders op Vlaamse autosnelwegen en niet-autosnelwegen (5 percelen)

Diensten
Datum aankondiging
01-04-2015
Publicatie datum
18-11-2014
Raamovereenkomst
ja
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica | 1000 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
Korte inhoud
Dit betreft de vooraankondiging van een toekomstige opdracht voor het inzetten van mobiele botsabsorbeerders op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer of de Federale Wegpolitie op autosnelwegen en niet-autosnelwegen in het Vlaams Gewest. Het betreft het inzetten van botsabsorbeerders bij dringende interventies alsook het inzetten van botsabsorbeerders voor activiteiten die vooraf werden ingepland. Het betreft zowel dag-, nacht- als weekendactiviteiten.
truck tower-crane sharing