Infrabel - Directie Build
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TR 103318 GEN L124 : Gemeenten Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Eigenbrakel : Afbraak van 8 woningen

De opdracht TR 103318 bestaat hoofdzakelijk uit de afbraak van 4 woningen in Linkebeek, 3 woningen in Sint-Genesius-Rode en 1 woning in Eigenbrakel.

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45111100 - Sloopwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL NV
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) Nadere inlichtingen
In plaats van
Het bestek, de plannen en de eventuele verbeterberichten zijn enkel te downloaden op het adres vermeld bij “Elektronische toegang tot informatie” hernomen in punt I.1) hiervoor.
De aanbestedende overheid legt het gebruik van elektronische middelen op voor het indienen van een offerte via de website e-Tendering van het platform e-Procurement.
Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 8 oktober 2015 om 15 uur 00. De plaats van afspraak wordt meegedeeld na inschrijving. Modaliteiten: zie het deel “Algemene contractuele bepalingen” van het bestek.
Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het kopersprofiel.
Te lezen
Het bestek, de plannen en de eventuele verbeterberichten zijn enkel te downloaden op het adres vermeld bij “Elektronische toegang tot informatie” hernomen in punt I.1) hiervoor.
De aanbestedende overheid legt het gebruik van elektronische middelen op voor het indienen van een offerte via de website e-Tendering van het platform e-Procurement.
Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 22 oktober 2015 (PM). De plaats van afspraak wordt meegedeeld na inschrijving. Modaliteiten: zie het deel “Algemene contractuele bepalingen” van het bestek.
Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het kopersprofiel.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of beschrijvende document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
In plaats van
20-10-2015 12:00
Te lezen
04-11-2015 12:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
20-10-2015 12:00
Te lezen
04-11-2015 12:00