OCMW Gent
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Assistentiewoningen Sint Amandsberg: nieuwbouw

Assistentiewoningen Sint Amandsberg: nieuwbouw

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45211340 - Bouwen van meergezinswoningen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Gent
Postadres
Onderbergen 86, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Griet Volckaert

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende documenten als verduidelijking van verschillende vragen.