Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

DOM-040-14-A1-ZU Onderhoud openbaar domein: uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken te Dilbeek - dienstjaar 2015

Werken
Publicatie datum
21-11-2014
Deadline
18-12-2014 12:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | 9000 GENT, BE | Nutssectoren | Water
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Korte inhoud
DOM-040-14-A1-ZU Onderhoud openbaar domein: uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken te Dilbeek - dienstjaar 2015.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Financiële en economische draagkracht: de minimumvoorwaarden van financiële en economische aard overeenkomstig de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers zijn voldiende. Indien de aannemer over de erkenning beschikt is voldaan aan de erkenning.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Klasse: 4, Categorie: C
truck tower-crane sharing