AG VESPA
Aankondiging van een opdracht

Heraanleg Openbaar Domein Eilandje Fase 2 - Deelproject Montevideo Noord

heraanleg openbaar domein Eilandje Fase 2 - Deelproject Montevideo Noord

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AG VESPA
Postadres
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Selina Cheung

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C