Vlaamse Gemeenschapscommissie
Aankondiging van een opdracht

GCEVE1301 Vernieuwen van (de daken en) de dakbedekkingen van het gemeenschapscentrum Everna, Sint-Vincentiusstraat 30 te 1140 Evere

Open aanbesteding voor het vernieuwen van (de daken en) de dakbedekkingen van het gemeenschapscentrum Everna, Sint-Vincentiusstraat 30 te 1140 Evere. De opdracht omvat de verwijdering van de bestaande dakbedekkingen en isolatie, het aanbrengen van nieuwe isolatie en dakdichtingslaag, evenals zink- en loodwerken, timmerwerken en het vernieuwen van de koepels.

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Postadres
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Gebouwen en Patrimonium
Ter attentie van
Nele Van der Zypen, directeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

De opdrachtnemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie D8, klasse 1 of hogere.