Proces-verbaal van opening van de offertes

Ravels - Steenweg Weelde 25-31, bouwen van 5 woningen (nr.VMSW 1290/2014/0148/01)

Publicatiedatum
22-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45211300 - Bouwen van woningen

1. Overzicht

Referentienummer

DE ARK-PPP0IE-1071/7036/2017-010-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
1
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

VW Construct bvba

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DE ARK
Postadres
Campus Blairon 599
Plaats
Turnhout
Postcode
2300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 14401100
Fax
+32 14401101
E-mail
aankoop@arkwonen.be
Hoofdadres
http://www.arkwonen.be
Adres van het kopersprofiel
-
Datum van aanmaak
19/10/2017 23:01:11
Verantwoordelijke
Ann Marie-Thérèse Van Loon, Nathalie Josée Uyttebroek, Véronique Annick Cornelissen
Bijzitter
Johannes van den Broek, Steff De Witte, Jolien Vandromme, Freya Mia Vandormael, Inge Julia Hollants, Thijs Van Dooren, Leen Apers, Mieke Machielsen, Veronique Dom

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
VW Construct bvba
KBO-nummer
0472.187.486
Postadres
christoffel plantijnstraat 5
Postcode
3920
Plaats
Lommel
Land
BE
Telefoon
011/54 68 94
Fax
011/55 32 74
Hoofdadres
www.vwconstruct.be
Perceel nr.
0
Prijs
987 990,51 euro (excl.BTW)
Ondertekenaar
Klaas Hesius (Signature)
Aantal documenten
2
Documenten
1. 12217 01 inschrijvingsformulier I2017 - V&W Construct bvba.doc.pdf, 2. Meetstaat - V&W Construct bvba - 2014.0148.01.pdf
Algemene opmerkingen
-