Pidpa - Hidrorio nv
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

K12-002 - Meerhout : Engstraat (deel), Peerdstraat (deel), Jagersweg (deel), Kortestraat,

het opbreken van bestaande infrastructuur

alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen

het aanleggen van een riolering

het aanleggen van een riolering met gescheiden stelsel

het aanleggen van een persleiding

het bouwen van een pompstation

het herprofileren van grachten

het graven van grachten

het voorzien van de vereiste afwatering

het aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden

het aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen

het aanleggen van een rijwegverharding

het aanleggen van een fietspad

het aanleggen van een voetpad

het heraanleggen van inritten

het plaatsen van meubilair

het uitvoeren van groenaanleg

het opmaken van een as-builtdossier en aquadatafiches

Publicatiedatum
23-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa - Hidrorio nv
Postadres
Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, BE
Ter attentie van
Koen Snyers

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.4
Toe te voegen tekst
Een wijziging in hoeveelheden voor postnummers 14, 19 tot en met 45, 135-136 en 182.

Voor put met nummer R34 zijn zowel in als uitstroompeil hetzelfde.

- A = 24.33

- X = 24.33

Het lengteprofiel is niet overeenkomstig het grondplan. Het aangepaste lengteprofiel en een meetstaat met de aangepaste hoeveelheden worden bij de aanbestedingsdocumenten bijgevoegd.

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00685179/2015018925