Provincie West-Vlaanderen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Restauratie gevels, incl. schilderwerk van het Groot & Klein Pand en de refter : deel 1 en 2 in het Grootseminarie

Publicatiedatum
03-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

West-Vlaanderen-0301/2011/012-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

AQUASTRA-GEVELREINIGING

ARTES WOUDENBERG

Arthur Vandendorpe NV

MONUMENT VANDEKERCKHOVE NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Postadres
Koning Leopold III-laan 41
Plaats
Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Veerle Detavernier
Telefoon
+32 50407155
Fax
+32 50407102
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.west-vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312848
Datum van aanmaak
26/06/2018 14:57:19

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
AQUASTRA-GEVELREINIGING
KBO-nummer
0433.366.108
Postadres
Dronckaertstraat 484
Postcode
8930
Plaats
Lauwe
Land
BE
Telefoon
+32 56410279
Fax
+32 56419735
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
30
Aantal documenten
30
Aantal documenten
20
Documenten
inschrijving Aquastra bvba 3 september 2018.pdf, offerteormulier Aquastra ingevuld.pdf, samenvattende opmeting Aquastra fase 01.pdf, samenvattende opmeting Aquastra fase 02.pdf, inschrijving Aquastra deel I.xlsx, inschrijving Aquastra deel II.xlsx, attest van plaatsbezoek 10.7.2018.pdf, Kostprijsberekening veiligheidsmaatregelen fase 01.pdf, Kostprijsberekening veiligheidsmaatregelen fase 02.pdf, beschrijving uitvoering van de werken fase 01.pdf, beschrijving uitvoering van de werken fase 02.pdf, klasse 6.pdf, Brugge Grootseminarie 29.6.2018.pdf, Beauvoorde School van de Koningin.pdf, Bredene kerk 2016.pdf, Brugge Grootseminarie muur.pdf, Brugge Zilverpand.pdf, Hulste kerk.pdf, Izenberge kapel.pdf, Kortrijk Koramic droogloodsen.pdf, Zonnebeke kerk 14.3.2014.pdf, Brugge Grootseminarie lijst onderaannemers 3.9.2018.pdf, uittreksel staatsblad.pdf, Uittreksel strafregister Aquastra 2018.04.05.pdf, diploma 1.pdf, diploma 2.pdf, Preventieadviseur.pdf, Refentielijst Marnix.doc, fiscaal attest erkenning 27.8.2018.pdf, Vakantiekalender 2018.pdf, inschrijving Aquastra bvba 3 september 2018.pdf, offerteormulier Aquastra ingevuld.pdf, samenvattende opmeting Aquastra fase 01.pdf, samenvattende opmeting Aquastra fase 02.pdf, inschrijving Aquastra deel I.xlsx, inschrijving Aquastra deel II.xlsx, attest van plaatsbezoek 10.7.2018.pdf, Kostprijsberekening veiligheidsmaatregelen fase 01.pdf, Kostprijsberekening veiligheidsmaatregelen fase 02.pdf, beschrijving uitvoering van de werken fase 01.pdf, beschrijving uitvoering van de werken fase 02.pdf, klasse 6.pdf, Brugge Grootseminarie 29.6.2018.pdf, Beauvoorde School van de Koningin.pdf, Bredene kerk 2016.pdf, Brugge Grootseminarie muur.pdf, Brugge Zilverpand.pdf, Hulste kerk.pdf, Izenberge kapel.pdf, Kortrijk Koramic droogloodsen.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
ARTES WOUDENBERG
KBO-nummer
0423.264.646
Postadres
Lieven Bauwensstraat 42
Postcode
8200
Plaats
Sint-Andries (Brugge)
Land
BE
Telefoon
+32 50380838
Fax
+32 50388179
Hoofdadres
www.arteswoudenberg.be
Prijs
2266228,19
Aantal documenten
1
Documenten
Inschrijving Artes Woudenberg Brugge Grootseminarie.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Arthur Vandendorpe NV
KBO-nummer
0417.029.625
Postadres
Molendamstraat 4
Postcode
8210
Plaats
Zedelgem
Land
BE
Telefoon
+32 50383296
Fax
+32 50384216
Hoofdadres
www.avandendorpe.be
Prijs
2907467,76 Euro
Aantal documenten
9
Documenten
2.1 Studie- en Beroepskwalificaties - Referenties PL.pdf, 2.2 Referenties en getuigschriften.pdf, 2.3. Onderaanneming.pdf, 2.4. Erkenning.pdf, 3. Attest van Plaatsbezoek.pdf, 4. Attesten.pdf, 6. Verlofregeling.pdf, 5. Veiligheid & Gezondheid.pdf, 1. Inschrijving en offerte.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
MONUMENT VANDEKERCKHOVE NV
KBO-nummer
0441.337.825
Postadres
Oostrozebekestraat 54
Postcode
8770
Plaats
Ingelmunster
Land
BE
Telefoon
+32 51316080
Fax
-
Hoofdadres
www.monument.be
Prijs
2.277.263,87 EUR
Aantal documenten
12
Documenten
01. offerteformulier.pdf, 02. offerte.pdf, 02.b. opmerkingen.pdf, 03. volmacht + handtekenbevoegdheid.pdf, 04. attest van plaatsbezoek.pdf, 05. verklaring op eer + bijlagen.pdf, 06. bewijs erkenning en registratie.pdf, 07. studie- en beroepskwalificaties.pdf, 08. referenties + attesten goede uitvoering.pdf, 09. lijst werken in eigen beheer + eventuele onderaannemers.pdf, 10. sluitingsperiodes.pdf, 11. invuldocument veiligheid.pdf
Algemene opmerkingen
-