Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

TR 0101376 : Ottignies-Louvain-La-Neuve : Elektrische uitrustingswerken in het nieuwe tractie onderstation van Ottignies

De studie, de levering en de montage van de elektrische uitrustingen van het nieuwe onderstation van Genval.
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- de studies, de opmaak van de plannen en de documenten overeenkomstig artikel 36 van het KB van 14.01.13 van het bestek;
- de levering van alle nodige materiaal overeenkomstig de ingediende plannen en volgens de technische voorwaarden van onderhavig bestek;
- de aansluiting en de externe bekabeling (MT, 3 kV, LS, controlebesturing,…) van elektrisch materieel geleverd door Infrabel in het kader van een afzonderlijke opdracht van levering (transformatoren, gelijkrichters, MS-post, 3 kV-post, …);
- de levering en de plaatsing van LS-kasten;
- de levering en de plaatsing van een 110 V DC-batterij;
- de uitvoering van de verlichtingsinstallatie, stopcontacten, bekabeling van de brand- en inbraakdetectie;
- de elektrische LS-aansluiting van verschillende toestellen geleverd samen met de gebouwen (verwarming, ventilatie, sectionaaldeur, …);
- de proeven, het herstellen in perfecte staat en de indienststelling van het onderstation in samenwerking met de aannemer belast met de levering van het door Infrabel bezorgde materieel;
- alle afstellingen, controles en aanpassingen tot aan de definitieve oplevering;
- het onderhoud, de stukken, de prestatie-uren en de verplaatsingskosten tijdens de garantieperiode;
- de coördinatie van de werken met de onderaannemers en de leveranciers van de verschillende materialen.

Publicatiedatum
22-12-2014
Deadline
10-02-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45315500 - Middenspanningsinstallaties
45315600 - Laagspanningsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE310 - Arr. Nivelles
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.
Ter attentie van
Via het forum vraag-antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- De Belgische erkenning van aannemers van werken in de onder categorie P2, klasse 5 ;
- Certificaat van "Quality Management System", volgens de normen EN ISO 9001:2000 of 2008 ;
- Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betreffende het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór
de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes ;
- Attest van de FOD Financiën waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale
verplichtingen (BTW en de personen- of de vennootschapsbelasting).

Vakbekwaamheid

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: P2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!