AGB Stad Deinze
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bouwen van een cultuurcentrum "Leietheater" te Deinze

De uit te voeren opdracht betreft de realisatie van een cultuurcentrum te Deinze.
Het correct naleven van de uitvoeringstermijnen zijn hierbij van cruciaal belang.
Totale uitvoeringstermijn: 730 kalenderdagen.

Publicatiedatum
21-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45212300 - Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur
45212321 - Bouwen van concertzaal
45212322 - Bouwen van theater
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AGB Stad Deinze
Postadres
Brielstraat 2, 9800 Deinze, BE
Contactpunt(en)
De heer Peter Coppens

Overige nadere inlichtingen

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4) Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen of deelnemingsaanvragen wordt gewijzigd naar:
20/02/2017
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
20/02/2017 vanaf 09.30
Plaats: Dienstencentrum Leiespiegel, L. Buyssezaal, Brielstraat 2 te 9800 Deinze
VI.3) NADERE INLICHTINGEN:
Opening offertes op 20 februari 2017 op onderstaande tijdstippen:
Perceel 1 - Architectuur en stabiliteit: 9u30
Perceel 2 - HVAC / sanitair: 10u30
Perceel 3 - Elektriciteit: 11u00
Perceel 4 - Liften: 11u30