Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Aankondiging van een opdracht

Vervangen van PVC-buitenschrijnwerk in 29 woningen in de Hemelrijkstraat fase 1 te 9910 Knesselare

Vervangen van PVC-buitenschrijnwerk in 29 woningen in de Hemelrijkstraat fase 1 te 9910 Knesselare

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres
Stationsstraat 58, 9900 Eeklo, BE
Contactpunt(en)
Dienst patrimoniumbeheer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 299108.76 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

volgens de voorwaarden gesteld in de wet op de overheidsopdrachten en in het bijzonder bestek VM/B2013 van de VMSW

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: D5